Usługi

Systematyczne przeglądy ppoż – dlaczego to takie ważne

Właściciel każdego budynku jest zobowiązany zadbać o utrzymanie go w dobrym stanie technicznym. Z biegiem czasu każda instalacja może stać się wadliwa i doprowadzić do pożaru. Jeśli obiekt jest wyposażony w sprzęt gaśniczy, co również jest konieczne, jego serwis pomoże wykryć wszelkie nieprawidłowości, żeby w razie potrzeby zapewnić ochronę przed zagrożeniem pożarowym. Dlatego warto zadbać, aby przeglądy odbywały się cyklicznie, zwiększając tym samym bezpieczeństwo wszystkich przebywających w danym budynku osób.

Zapisy dotyczące przeglądów przeciwpożarowych

Prawo budowlane stanowi, aby kontrola stanu technicznego budynku była przeprowadzana każdego roku. Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze są sprawdzane według przepisów zawartych w Polskich Normach. Regularny przegląd ppoż Warszawa, obejmuje szereg różnych czynności, m.in. kontrolę:

  • Systemów sygnalizacji pożaru
  • Systemów oddymiających
  • Instalacji tryskaczowych
  • Infrastruktury gaśniczej

Przeglądów dokonuje firma, której pracownicy mają specjalne uprawnienia do ich wykonywania. Dodatkowo, stan systemów pożarowych może być również kontrolowany przez Państwową Straż Pożarną. Systemy oddymiania powinny być sprawdzane dwa razy do roku. W każdym przypadku należy stosować się do zaleceń producenta w kwestii częstotliwości przeprowadzania przeglądów.

Systemy PPOŻ – dlaczego ich przegląd jest tak ważny

System bezpieczeństwa pożarowego pełni niezwykle istotną rolę – wykrywa, jak również sygnalizuje o fakcie pojawienia się ognia w obiekcie. Specjalistyczne czujniki i sygnalizatory muszą być zatem sprawne, aby wykonywały należycie swoją powinność. W związku z tym, że każda instalacja może ulec zużyciu lub uszkodzeniu, a tym samym zwiększyć zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, ważne jest, aby po sprawdzeniu i wykryciu wad, mieć możliwość szybkiego zareagowania, czyli naprawy wszystkich wadliwych elementów systemu. Każdy przegląd powinien być udokumentowany w postaci protokołu i odpowiednich adnotacji w książce eksploatacyjnej.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *