Rodzina

Nałóg alkoholowy jako jedna z głównych przyczyn rozwodów

Na całym świecie – tak samo i w Polsce – odnotowuje się bardzo dużą liczbę rozwodów. Część z nich spowodowana jest silnym nałogiem alkoholowym partnera/ki. Często bywa tak, że współmałżonek osoby uzależnionej próbuje z nią przez ten ciężki czas przejść, jednak cele obu stron się różnią – chory tak manipuluje, by dalej pić, zaś druga strona tkwi w tej trudnej sytuacji jako współuzależniona i robi wszystko w nadziei, że to już koniec z nałogiem. W końcu sprawa staje „na ostrzu noża” – współmałżonek/ka chorego składa pozew rozwodowy, gdyż nie może już więcej męczyć się sama, ani dzieci.

Alkoholizm a rozpad rodziny

Jak wyżej wspomniano, najczęściej pozew rozwodowy składa osoba pozostająca w związku z alkoholikiem. Powodów jest wiele – wszystko zależy od sytuacji indywidualnej jednostki. Do głównych, często spotykanych problemów stanowiących przyczynę rozstania z alkoholikiem można zaliczyć między innymi:

  • brak porozumienia się z chorym na wszystkich płaszczyznach życia domowego
  • wycofanie się chorego z udziału w życiu rodzinnym
  • pogorszenie sytuacji ekonomicznej chorego (przestaje łożyć na dom)
  • brak chęci podjęcia odwyku alkoholowego i adekwatnej terapii
  • brak udziału w opiece nad dziećmi
  • zachowania agresywne
  • oszukiwanie i kłamstwa mające na celu zdobycie alkoholu na rzecz utraty środków bytu rodziny
  • pozostawienie wszystkich spraw „na głowie” drugiej strony

Wyżej wymienione zachowania mogą ze sobą współwystępować.

Jak ratować rodzinę przed rozpadem i rozwodem z partnerem?

Przed podjęciem restrykcyjnej decyzji o rozwodzie, partner/ka chorego powinni zgłosić się na terapię przeznaczoną dla osób współuzależnionych. W Opolu są do tego przeznaczone poradnie profilaktyki i zwalczania uzależnień, a także można skorzystać z usług pomocy społecznej, która realizuje tego typu programy.

By skutecznie wyeliminować obecność alkoholu z życia chorego, można również wspomóc go wszywką alkoholową. Zaszycie alkoholowe wykonuje w Opolu Centrum Medyczne Alkomedica. Dzięki temu chory nabiera awersji do alkoholu i przez okres nawet 12 miesięcy nie sięga po trunek. To czas dla rekonwalescencji zdrowia uzależnionego oraz scalenie jego rodziny, by na nowo zagościły w niej miłość i spokój.

Możesz również polubić…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *