Edukacja

Jak wyglądają zajęcia rewalidacyjne – pomoce do zajęć

Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są dla dzieci niezależnie od ich wieku. Wbrew powszechniej opinii nie jest to jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Są to zajęcia niezwykle skuteczne pod warunkiem, że przy ich prowadzeniu zostaną wykorzystane odpowiednie pomoce.

Czym jest rewalidacja

Sprawność ruchowa i intelektualna jest niezwykle istotna dla prawidłowego rozwoju dziecka. Dzięki zajęciom rewalidacyjnym pedagodzy są w stanie znaleźć mocne strony przedszkolaków i dzieci w wielu szkolnym, przy jednoczesnym usprawnieniu ich funkcji rozwojowych i poznawczych. Takie zajęcia często skupiają się na indywidualnych, konkretnych potrzebach dziecka. Ze względu na połączenie różnych metod, technik i narzędzi, najmłodsi korzystający z zajęć rewalidacyjnych mogą wynieść z nich naprawdę wiele pozytywnych umiejętności.

Kiedy dziecko wyniesie najwięcej korzyści z zajęć rewalidacyjnych

Z zajęć rewalidacyjnych najwięcej korzyści wyniosą dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ze względu na niepełnosprawność, z jaką się zmagają. Zajęcia mogą być prowadzone zarówno w grupach 3-4 latków jak o 5-6 latków. W przypadku młodszych maluchów czas prowadzenia ćwiczeń jest po prostu nieco krótszy (zamiast 30 minut jest 15 minut). Pedagodzy w czasie pracy z dziećmi skupiają się nie tylko na rozwoju mowy, ale i na polepszeniu komunikacji czy percepcji wzrokowo- słuchowej. W obszar ćwiczeń zalicza się także wspomaganie umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz sprawność fizyczną. W przypadku zajęć rewalidacyjnych niezwykle ważne jest, by dziecko nabyło umiejętność radzenia sobie w sytuacjach dla niego nowych i często trudnych.

Nauka, terapia i zabawa w jednym

Rewalidacja nie jest ściśle określona przez przepisy, w związku z czym charakter prowadzonych działań zależny jest przede wszystkim od wizji terapeuty, jak i potrzeb dziecka. Nauczyciele często sięgają po pomoce do zajęć rewalidacyjnych, które wspomagają ich w prowadzeniu ćwiczeń, są w stanie zaciekawić dziecko, które skupia się na nich, ćwicząc przydatne umiejętności.

W wielu przypadkach dobrze sprawdza się nowoczesna podłoga interaktywna, szczególnie chętnie stosowana w placówkach terapeutycznych czy edukacyjnych. Taka podłoga często udostępnia wiele gier, które pełnią nie tylko edukacyjną rolę, ale również rehabilitacyjną czy rewalidacyjną. Nie są to zwyczajne gry. Ich powstanie odbywało się pod okiem specjalistów, którzy chcieli zawszeć w nich różne metody rehabilitacji i edukacji.

Ciekawe zadania w przyciągających uwagę kartach pracy pomagają dzieciom zaangażować się w wykonywanie ćwiczeń. Dzięki temu nie tylko dobrze się bawią, ale również rozwijają różnego rodzaju umiejętności.

Przy rewalidacji dobrą pomocą dydaktyczną są również gry planszowe czy zajęcia plastyczne.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *