Edukacja

Jak wyglądają zajęcia rewalidacyjne – pomoce do zajęć

Zajęcia rewalidacyjne przeznaczone są dla dzieci niezależnie od ich wieku. Wbrew powszechniej opinii nie jest to jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Są to zajęcia niezwykle skuteczne pod warunkiem, że przy ich prowadzeniu zostaną wykorzystane odpowiednie …